Nuchtere, innoverende techneut die de menselijke waarden hoog heeft

Een pioniersgeest en flexibiliteit, daarin herkende Hans de manier waarop de zoektocht naar oplossingen aangevlogen wordt. En juist díe kon hij wel waarderen.. “Als je elkaar aankijkt en zegt dat het goedkomt, wéét je bij sommige mensen dat het ook echt goedkomt!”

Toen Hans een specifieke uitdaging op een bestaand product tegenkwam, kon Inokor niet met bestaande oplossingen werken. Er werd gekozen samen een ontwikkelproces in te gaan om de kwaliteitseisen én het productieproces te evenaren, of zelfs te overtreffen. Hans is directeur van KZ, een bedrijf in Zwolle dat is gericht op de energie- en watermarkt. Hier houdt hij zich voornamelijk bezig met innovatie en het ontwikkelen van nieuwe producten, iets dat hij ook het liefst doet. “Eigenlijk ben ik te veel een techneut om voor directeur te spelen,” laat hij grappend vallen.

Voor de betreffende productinnovatie, een EPP omkasting voor de installatie van stadsverwarming, was door een ander bedrijf al veel voorwerk gedaan, maar juist het stuk rondom het behalen van de juiste densiteit, dáár moesten de tanden nog in gezet worden. “Dus toen ze bij Inokor aan de slag gingen werd er een beroep gedaan op mijn vertrouwen. Maar als je elkaar aankijkt en zegt dat het goedkomt, wéét je bij sommige mensen dat het ook echt goedkomt!”

De eerste proeven die een tijdje later bij Hans op het bureau terechtkwamen voor de omkasting van de KZ-afleversets bevestigden dat voorgevoel. “Met indrukwekkende onderbouwingen van de verschillende afdelingen, overtrof dit mijn verwachtingen. Terwijl ik later in een persoonlijk gesprek nog de mooie achter-de-schermen-verhalen te horen kreeg over hoe de ontwikkeling tot stand gekomen was.”

Wie op de site van KZ kijkt komt al gauw een rijtje met belangrijke kernwaarden van het bedrijf tegen: betrouwbaar, kwaliteit, maatschappelijk, innovatief en gedegen partner. Bleken dat nou ook precies de insteekpunten voor een samenwerking met Inokor? Hans lacht: “Dat zijn mooi opgestelde woorden door de tekstschrijver, waar ik absoluut achtersta. Maar kijk, ik ben ook gewoon een techneut. Heel simpel: in het kennismakingscontact was er bij Inokor direct een klik met de productontwikkelaar. We spraken dezelfde taal.”

Professionele aanpak

Het eerste wat Hans opviel bij Inokor was de grootsheid van de productielocaties, en dat er voor alles een aparte afdeling is. “Wij vallen met 34 man onder het MKB, dat is toch een ander soort manier van werken. Bovendien werken we voor een heel groot deel met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Heel bewust vanuit visie, en verantwoordelijkheid. Maar ook vanuit efficiëntie. Juist voor dat laatste breek ik bij andere ondernemers nog weleens een lans.”

Hans haalt met zichtbaar genoegen de herinnering aan dat eerste bezoek bij Inokor op, en vervolgt: “Met hardschuim kun je bijna alles maken. Uiteindelijk gaat het erom welke eigenschappen je voor jouw product het belangrijkst vindt. We hebben daar diepgaande gesprekken over gehad; ze weten waar ze het over hebben. Heerlijk!”

“Met hardschuim kun je bijna alles maken. Uiteindelijk gaat het erom welke eigenschappen je voor jouw product het belangrijkst vindt.”

Hans Siccama, KZ

Productontwikkeling

Zoals hij productontwikkeling aanvliegt, zo leidt Hans KZ steeds een nieuwe fase in. “In mijn werk streef ik naar innovatieve oplossingen die technisch degelijk, pragmatisch, functioneel, betaalbaar, goed produceerbaar, tijdig beschikbaar én volledig naar wens van de afnemer zijn. Om dit te bereiken is de expertise en de samenwerking van collega´s en klanten van groot belang. Maar dus ook de samenwerking met leveranciers. Door met meerdere partijen samen te werken, houden we elkaar scherp.” Op die manier kan KZ bijdragen aan de grotere transities van deze tijd.

Een belangrijk punt bij innovaties is volgens Hans dat het niet altijd meteen duidelijk is wat de return of investment wordt. “Ja, hoe ga je daar met elkaar dan mee om? Betrokkenheid, passie. Dat is wat je dan nodig hebt om samen onzekerheden tegemoet te kunnen treden. Soms zit het in kleine details en simpele oplossingen om tot veel betere resultaten te komen.”

Energietransitie in de praktijk

Door in het geheel op elk niveau in te zoomen, worden bij KZ oplossingen gevonden die de gevolgen van verandering positief kunnen beïnvloeden. Zo heeft het bedrijf een product ontwikkeld waarmee huishoudens op comfortabele wijze binnen één dag de overstap van CV naar een warmtenet kunnen maken; de KZ-afleverset. “Collectieve warmtenetten zullen de komende tijd een stuk van de energietransitie gaan invullen. In het ontwerp van de zogenaamde KZ-afleversets is ook de impact voor de bewoners van de overstap meegenomen. De hele keten moet kloppen.”

Kijken waar de winst zit; waar de verbeteringen impact hebben is iets waar Hans graag zijn eigen visie op loslaat. “Wij zijn een sociaal bewogen organisatie, dat durf ik intrinsiek te stellen, niet omdat het hip is. Of het nou gaat om leiderschap of bijvoorbeeld planning, uitvoering, communicatie en bewustwording: elke schakel heeft invloed op het grote geheel. Aan kwaliteit moet je met z’n allen blijven werken, anders gaat het achteruit. Goed zijn, en beter worden, is mijn motto en dat zegt alles over mijn enthousiasme voor innovatie.”

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over onze aanpak en hoe we kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van je product en/of proces? We zoeken het graag voor je uit wat het beste is voor jouw toepassing en geven je hier advies over.

Terug naar boven